Udvikling

1. Undersøgelse af motor og transmissionsopbygning 

2. Undersøgelse af driftsparametre for motoren 
3. Brændstoffer
4. Anbefalet arbejdstryk
5. Kontrolsystem
6. Sikkerhed 
7. Kalibrering af styringer
8. Ny undersøgelse med nye driftsparametre
9. Karakterisering
10. Godkendelsestest
11. Programmeringsværktøj
12. Revisionshåndtering 


1. Undersøgelse af motor og transmissionsopbygning

For hver tuning kit udviklet af BSR påbegyndes arbejdet med en forundersøgelse af bilens motor og transmission. Dette arbejde omfatter kontrol af bilens grundlæggende design og dimensionering for at kontrollere eventuelle svagheder der skal overvejes i tuningen. Beregninger af styrken og erfaringer fra tidligere versioner af lignende motorfamilier får vi grundlæggende idé om egnetheden af den øgede effekt. Desuden kigger vi på brændstofindsprøjtningsenheder, brændstofpumper, turboladere, som giver os retningslinjer for komponenternes teoretiske kapacitet.
For hver bilmodel er der en række særlige hensyn. Moderne gearkasser har sofistikerede software funktioner og sikkerhed, noget som BSR tager nøje hensyn til i udviklingen for at sikre både ydelse, komfort og holdbarhed.

2. Undersøgelse af driftsparametre for motoren

Vi foretager en omfattende undersøgelse af virkningerne ved ændringer i motorstyringens parametre. Dette arbejde udfører vi på vores dyno baserede rullefelt og derudover på omfattende vejforsøg, hvor alle vigtige parametre på motoren er logget og analyseret, som f.eks udstødningstemperatur, brændstofblandinger, olietemperatur, indsugningsluftens temperatur, tryk, osv.  

3. Brændstoffer
Alle brændstoffer, der i anvendes i forbrændingsmotorer består af tre komponenter, Carbon (C), hydrogen (H) og ilt (O). Disse forekommer i forskellige proportioner, afhængigt af de fremlagte brændstofoktan. For benzin og diesel er iltindholdet ubetydelig, da ilt udelukkende tilføres gennem motorens luftfilter. I alkoholer og andre oxygenater, der kan bruges som tilsætningsstoffer i konventionelle kulbrinte brændstoffer, er der ilt. En generel og forenklet beskrivelse af forbrænding kan beskrives som: Oxygen + Kulbrinte => Kuldioxid + vand I en perfekt forbrænding er der ikke noget ilt til forbrænding og kaldes støkiometriske. Det er almindeligt at det græske bogstav lambda (λ) bruges til at beskrive denne tilstand, hvor λ = 1,0 forudsætter støkiometrisk forbrænding. Den beskriver også λ også eventuelle overskydende luft og luft-tab og på 10% luftoverskud er derfor λ = 1,1. Denne måling er af stor betydning for kalibrering af en motor, da det giver en direkte indikation af brændstof-blandingens grundlæggende natur, og dette bruges i brændstofkalibreringen i den optimerede software, som BSR udvikler. BSR lægger stor vægt på emissionsniveauer ikke ændres ved en optimering af motoren. Et meget vigtigt aspekt af dette arbejde, er ikke at forledes til at tro, at et lavt brændstofforbrug betyder lave emissioner.  En mager blanding, kan føre til lavere forbrug, men så stiger temperaturen i forbrændingskammeret hvorefter det giver udledning af giftige nitrogenoxider. Ved første øjekast bruger bilen mindre brændstof, men dybere analyse afsløres der højere termiske belastninger, som fører til levetidsproblemer. Udtrykket "ECO-tuning" er ofte brugt, men dette har alvorlige negative bivirkninger som beskrevet ovenfor.

4. Anbefalet arbejdstryk

Resultater fra undersøgelsen af motorens driftsparametre giver et grundlæggende billede af de muligheder der er for øget effekt. Hver komponent i motoren er normeret til anvendelse inden for et bestemt interval og ved at identificere dette i den originale software, får BSR viden om, hvordan komponenterne kan udnyttes optimalt til tuning/trimning. BSR overstiger aldrig komponentfabrikantens anbefalinger til, hvordan en komponent skal anvendes. I de tuningstrin hvor det er nødvendigt at skifte komponenter, er det indeholdt i trinet f.eks. katalysator, udstødning, luftfilter m.m.

5. Kontrolsystem

Det næste skridt i udviklingen er at ændre kontrolsystemet (motorstyringen) så bilen yder det optimale. Dette arbejde er meget tidskrævende, da en moderne styring består af mange funktioner, alle vigtige for at sikre, at motoren fungerer med hensyn til driftssikkerhed, ydelse, brændstofforbrug og miljøbelastning.

6. Sikkerhed

En præcis kalibrering af alle bilens styreenheder er meget vigtig for at alle sikkerhedsfunktioner som trækkraft og stabilitetskontrol (ESP) fungerer optimalt, selv i tunet/trimmet tilstand. For biler udstyret med automatisk transmission fastholdes alle sikkerhedselementer, som bl.a. omfatter begrænsning af drejningsmomentet, når bilen skifter gear. På den måde ødelægges gearkassen ikke.

7. Kalibrering af styringer

Efter kortlægning af motorens styring påbegyndes kalibreringen. Motorens effekt og drejningsmoment øges uden at overstige komponentproducenternes anbefalede interval. Under kalibreringsfasen noteres alle driftsparametre. Testen foregår både i Dyno rullefeltet og på landevejen, hvor sidstnævnte også tager hensyn til subjektive vurderinger som køreoplevelse, speederrespons og motoradfærd. Alle disse parametre er med til at udvikle den optimale tuning med høj ydeevne, holdbarhed og køreoplevelse.

8. Ny undersøgelse med nye driftsparametre

Med den fornyede kalibrering af motorstyringen gentages alle undersøgelser fra punkt 3 igen. Dette gøres både på rullefeltet og på landevej for at sikre at styreenheder overholder komponenternes grænseværdier. 

9. Karakterisering

Efter at alle driftsparametre er kontrolleret, og de endelige justeringer er implementeret, begyndes en karakterisering af tuningen, hvor effekten og drejningsmoment måles Rototest VPA rullefeltet. Desuden kontrolleres emissioner og accelerationer.

10. Godkendelsestest

Her udføres langtidstest ved kørsel i forskellig trafik og varierende ruter med forskellig belastning og kørestil.

11. Programmeringsværktøj

Udvikling af software, der muliggør trimning af bilen. De fleste biler kan programmeres/tunes med PPC, men nogle nyere biler skal seriel programmeres med en PC via OBD/diagnosestikket.

12. Revisionshåndtering
Alle nye bilmodeller kommer i forskellige revisioner og bilproducenterne opdaterer bilerne med ny software løbende. Disse revisioner undersøges og analyseres af BSR og tilbydes vores kunder via en internet baseret synkronisering af PPC enheden.

Luk
Luk