AKTUELLE KAMPAGNER

Luk
Log ind
Log ind
Ny kunde?
Glemt password ?

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for BSR Danmark ApS' salg til forbrugere


1. Anvendelse

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af produkter fra BSR Danmark ApS, Pilehøj Vænge 8C, 3460 Birkerød, CVR nr. 33510373, samt via www.bsr-tuning.dk, såfremt andet ikke udtrykkeligt er aftalt mellem BSR Danmark ApS og kunden.

2. Priser og ordrebekræftelse

2.1 De anførte priser er inklusiv moms og eventuelle andre offentlige afgifter, men eksklusive forsendelsesomkostninger. Vi forbeholder os ret til løbende at justere priserne. Vi tager forbehold for eventuelle fejl, f.eks satser, der kan forekomme i reklamer og på webstedet.

Ved online-køb modtages umiddelbart efter betaling en online-meddelelse samt efterfølgende e-mail (ordrebekræftelse indeholdende ordrenummer samt specifikation af den indgåede ordre. Betaling sker ved kortbetaling, PayPal, kontantbetaling, delbetaling via ViaBill, betaling i butik ved afhenting eller kontant overførsel til BSR Danmark ApS´s konto i Spar Nord reg. Nr. 9037 konto nr. 4575785471. Virksomheder kan efter godkendt kredit tilbydes fakturabetaling med 8 dages betalingsbetingelser.

2.2 Endelig aftale foreligger først, når kunden har modtaget en endelig ordrebekræftelse elektronisk eller med almindeligt brev fra BSR Danmark ApS. Ordrebekræftelsen er således udtryk for indholdet af den endelige aftale mellem parterne.

3. Levering

3.1 Leveringstiden er normalt 1 - 7 dage og sendes som pakke med GLS pakketrans eller DAO og bliver leveret til den angivne leveringsadresse eller nærmeste posthus Pakkeboks. Kunden bliver informeret via e-mail eller SMS. Er det ikke muligt at levere inden for 5 dage, retter BSR Danmark ApS henvendelse til kunden med angivelse af et muligt leveringstidspunkt. Ved levering til virksomheder, leveres pakker altid til virksomhedens adresse.

3.2 Forsendelsesomkostninger fremgår af ordrebekræftelsen eller af indkøbskurven, såfremt ordren indgås online.

3.3 Såfremt nogle af de bestilte varer ikke når frem indenfor den ovenfor anførte frist, skal BSR Danmark ApS straks underrettes herom, således at der kan ske omlevering eller således, at de manglende varer kan fremsendes snarest muligt.

3.4 Ønsker kunden som følge af forsinkelse at hæve sit køb via www.bsr-tuning.dk, skal BSR Danmark ApS straks underrettes herom, og den eller de modtagne varer skal straks returneres til BSR Danmark ApS.

3.5 Det indbetalte beløb returneres af BSR Danmark ApS, når de returnerede varer er modtaget.

4. Betalingsvilkår

4.1 Ved køb af varer via www.bsr-tuning.dk sker betaling ved afgivelse af ordren. I alle andre tilfælde er det kontant betaling/kortbetaling ved udlevering af varerne, med mindre andet specifikt er aftalt mellem parterne.

4.2 Ved for sen betaling er BSR Danmark ApS berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen, til betaling finder sted i henhold til rentelovens regler herom.

5. Ejendomsforbehold

5.1 Varerne forbliver BSR Danmark ApS´ ejendom, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.

6. Ansvar

6.1 BSR Danmark ApS påtager sig ansvar, herunder produktansvar, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar ud over gældende lovgivning.

6.2 BSR Danmark ApS er ikke ansvarlig for skader opstået som følge af urigtig montering, forkert brug, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse mv.

6.3 BSR Danmark ApS påtager sig ikke ansvar for myndighedernes manglende godkendelse af kundens køretøj efter montering af de erhvervede varer, medmindre andet følger af gældende lovgivning, og indestår ikke for eventuelle tab i forbindelse hermed. Ved køb af tuningsudstyr, må dette alene anvendes til brug for motorløb.

6.4 Tro- og loveerklæring i henhold til bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning.

6.4.1 Køber giver ved sin accept/underskrift samtykke til, at Færdselsstyrelsen kan anvende tro- og loveerklæringen i forbindelse med kontrollen med, at reglerne i bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af visse former for chiptuning, overholdes. Tro- og loveerklæringen opbevares af sælger i 5 år fra underskriftsdatoen. Bekendtgørelsen kan læses her. 

7. Reklamationer

7.1 Er der mangler ved en leveret vare eller andre forhold, der ønskes påtalt, skal reklamation ske skriftligt og direkte over for BSR Danmark ApS snarest muligt og inden rimelig tid efter, at en mangel er opdaget. Se endvidere pkt. 10 for yderligere oplysninger.

8. Fortrydelsesfrist

8.1 Der er 14 dages fortrydelsesret på alle lagerførte varer bestilt via www.bsr-tuning.dk. Fristen regnes fra tidspunktet for modtagelsen af varen. Ønskes fortrydelsesretten anvendt, skal den originale vare inklusiv original emballage returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved levering. Er varen taget i brug, er BSR Danmark ApS berettiget til at afvise den returnerede vare, såfremt gensalgsværdien efter returnering er åbenbart formindsket.

8.2 Generelt kan skaffevarer og ikke lagerførte varer ikke returneres. Skaffevarer og ikke lagerførte varer, som BSR's leverandør accepterer at tage retur, kan returneres i op til 14 dage efter købet. Fragtomkostning samt evt. returgebyr betales af kunden.

8.3 Fortrydelsesretten efter pkt. 8.1 finder ikke anvendelse på edb-programmer, herunder chiptuningssoftware (PPC tuning), hvis softwaren har været installeret.

8.4 Varer returneres til:
BSR Danmark ApS
Pilehøj Vænge 8C
3460 Birkerød

sammen med kopi af oprindelig faktura samt oplysninger om bank, reg.nr. og kontonr., hvortil pengene ønskes overført.

8.5 Når BSR Danmark ApS har modtaget varen retur, refunderes betalingen til den af kunden anviste konto.

8.6 Omkostninger i forbindelse med returnering af varer, herunder fragt mv., betales af kunden.

9. Værneting og lovvalg

9.1 Medmindre andet følger af ufraviglig lovgivning, skal enhver tvist mellem BSR Danmark ApS og kunden afgøres ved BSR Danmark ApS’s retskreds og efter dansk ret.

10. Ophavsret og varemærker

10.1 Indholdet på www.bsr-tuning.dk er beskyttet af ophavsret. Det betyder, at hele indholdet, herunder tekst, billeder og andet materiale, ikke må kopieres, duplikeres, lagres eller på anden måde anvendes uden BSR Danmark ApS’s samtykke.

11. Fortrolighedspolitik

11.1 
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

12. Oplysninger

12.1 Spørgsmål, reklamationer eller lignende kan fremsendes til eller fremsættes over for BSR Danmark ApS, Pilehøj Vænge 8C, 3460 Birkerød.
Telefon (+45) 4242 0900, e-mail: salg@bsr-tuning.dk.

Luk
Luk